About                      

ENG/ Bety Krňanská (1992) is an artist based between Athens and Prague. 
She graduated from the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague. Her work focuses on figurative and abstract painting, it is driven by her experiences with objects, typography and pictures. Using different motives, ornamental symbols and a wide range of materials, she accentuates a spontaneous gestural expression. Her works have been exhibited in Czech Republic and abroad (The WORLDS at Drawing Triennial in Wroclaw, curated by Honza Zamojski).

CZ/ Bety Krňanská (1992) je umělkyně působící v Athénách a v Praze.
Je absolventkou Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Její tvorba kombinuje prvky figurativního a abstraktního umění, je poháněná osobním zkušeností s reálnými objekty, typografií a dvojrozměrnými obrazy. Její tvorba využívá obrazové motivy, ornamentální symboly a široký výběr materiálů využívaných v uměleckém procesu s důrazem na spontánní gestický projev. Krňanské práce byly vystaveny doma i v zahraničí, včetně výstavy The WORLDS na Drawing Triennalle ve Wroclawi, kurátorované Honzou Zamojskim.
photos by: Hana Knížová, Antonis Theodoridis