About                      
About us

Garage Gallery is a contemporary space for exhibitions, artist studios and artist in residence programs. Founded in Prague's Karlín district in 2018, we have been presenting projects by both emerging and established artists. We strive to nurture all contemporary forms of expression and to bring together local and international artists. Our gallery space is an open platform for interdisciplinary exhibitions along with events such as lectures, workshops and readings.

Since 2018 Garage Gallery has been hosting an international residency for artists and curators who prepare a final presentation of their work together with the exhibition after the residency. We provide the selected residents with accommodation and partial funding for their work so that they can fully commit to their planned project. By inviting international artists, we aim to create a meaningful exchange of experiences and creative perspectives.

Garage Gallery offers short and long-term studio spaces for artists based in Prague.

O nás

Garage Gallery je nezávislý prostor, sestávající z galerie pro současné umění, uměleckých ateliérů a rezidenčních programů. Od založení v roce 2018 v pražském Karlíně, se zaměřujeme na prezentaci začínajících i etablovaných umělců a umělkyň. Vyhledáváme různé formy současného myšlení a usilujeme tak o vzájemné provázání lokální i mezinárodní umělecké scény. Garage Gallery je otevřeným prostorem pro multimediální výstavy a doprovodné programy, jakými jsou přednášky, workshopy a čtení.

Od svého založení Garage Gallery pořádá každý rok mezinárodní rezidenční program pro umělce/kyně a kurátory/ky, který je zakončen výstavou. Poskytujeme ubytování a částečné krytí nákladů, abychom umožnili kontinuální práci na výzkumu a kreativním procesu. Zveme mezinárodní umělce a umělkyně s cílem pečovat a podporovat výměnu zkušeností a nových perspektiv.

Garage Gallery nabízí krátkodobé i dlouhodobé využití uměleckých ateliérů v objektu.