About                      
I Follow the Shape of the Shadow of My Hand

curated by: Mladí a neklidní (Nela Britaňáková, Veronika Čechmánková)
artists: Barbora Kolouchová, David Čumalo, Filip Nádvorník, Jan Kostohryz, Judita Levitnerová, Julie Lupačová, Miriam Kaminská, Ondřej Filípek, Pavla Dundálková, Prokop Lukáš, Tereza Sýkorová, Tomáš Mitura, Vanda Kováříková, Veronika Kočiříková
7.11. - 8.1. 2020

ENG/ I felt my surrounding, contrasts, mutual fragmentation and connection. I was part of these conditions, growth, compositions of matter in a sacred temple. The head and hands of Hór gradually transformed in the supernatural. I attempted to reconstruct my own consciousness while only seeing the shadows of hands, large twines. The matter has acquired a different form, colours were liberated from their regular attributes. Spaces around me, always the same, started to transform as much as bodies, organs and their layers of information. Hidden under the glass honeycombs I tried to decipher the deafening tones around me. The head and hands of Hór seemed increasingly familiar. My romanticism balanced out the truth of this world.

“Mladí a neklidní” is a project of an independent artist duo Veronika Čechmánková and Nela Britaňáková. The duo commenced their exhibition activity at the beginning of 2016. The non-institutionalised interior of their own flat in the Letná district.


CZ/ Cítil jsem své okolí, kontrasty, vzájemné rozklady a spojení. Byl jsem součástí těchto podmínek, růstu, skladeb matérií v sakrálním chrámu. Hlava a ruce Hór se pomalu měnily v nadpřirozené. Snažil jsem se o rekonstrukci vlastního vědomí, přitom jsem viděl jen stíny rukou, obrovské šlahouny. Hmota dostávala jiný tvar, barvy se oprošťovaly od svých obvyklých vlastností. Prostory kolem mě, vždy stejné, se začaly proměňovat, stejně jako tělesa, předměty, a jejich nánosy informací.
Schovával jsem se pod skleněnými plástvemi a snažil jsem se dešifrovat ohlušující tóny kolem mě. Hlava a ruce Hór mi připadaly čím dál tím víc známější. Můj romantismus převažoval nad pravdivostí tohoto světa.

Mladí a Neklidní jsou projektem nezávislého dua umělkyň Veroniky Čechmánkové a Nely Britaňákové. Dvojice započala výstavní program začátkem roku 2016. Prostorem k výstavám se stal neinstitucionalizovaný interiér jejich vlastního bytu na Letné.


photos by: Jakub Hájek
graphic design: Adam Soukup