About                      
POSTCOMPOST: Knock - knock? Nobody's at Home

curated by: KuKu Collective
artists: Jiří Pitrmuc, Adéla Waldhauserová
23.5. - 23.6. 2019

ENG/ I will organize both my priorities and my furniture and it will all come together. A violent storm just like when we met. You have the perception to record it…. No masks or only those that are made from paper and can be wrinkled. I don’t want to be caged and i want to stay the bird that I am. But what if there is no one left of my kind? Or is it really you?

CZ/ V instalaci výstavy s názvem “Knock-Knock? Nobody’s at Home” vytváří Postcompost citlivý dialog odkazující k tématům mezilidských vztahů a vztahu péče člověka k okolnímu světu. Humor, nadsázku a romantiku vyvažují obavy. Veškeré dojmy se vzájemně prolínají a předávají osobní výpověď o prožité zkušenosti, neboť tato spolupráce zahrnuje nejen kooperaci v podobě skupiny, ale i vzájemném soužití v domácnosti a krajině, kterou společně vytvářejí. Výstava jde tématu partnerství vstříc a představuje úzké propojení mezi těmito světy. Intuitivní materiálová konverzace mezi jednotlivci v podobě zabydlování a site-specific instalací je zastřešena nehmotnou formou, a to zvukem -– nahrávkou zpěvu ptáka kauai o’o, který jako poslední svého druhu vábí svým zpěvem partnerku, která již vymřela. Tento příběh se nepohybuje jen v rovině současných environmentálních témat, ale i jednoduše naznačuje křehkost partnerských projektů a vztahů, bez rozdílů, zda se jedná o prostor společného soužití nebo se mění na prostor určený divákovi. Skupina začala pod pseudonymem Postcompost spolupracovat v roce 2017. Její tvorba zahrnuje široké spektrum vyjadřovacích prostředků a médií. Ve své tvorbě využívá recyklovaných či přírodních materiálů, případně zapůjčených předmětů, které členové dále společně dotvářejí. Důležitým prvkem jejich práce je konfrontace místa a prostředí, do kterého osobitě vstupují s novými odkazy a to prostřednictvím dočasných instalací.


photos by: Adéla Waldhauserová, Veronika Čechmánková
graphic design: Adam Soukup