About                      
ENG/ Marie Lukáčová is a multi-media based artist based in Prague. Her works often reflect on social issues through the lens of political activism and feminism. Marie was a part of the collective Čtvrtá vlna (The Fourth Wave), that brought attention to and catalyzed discussions about the female position and sexism within the male-dominated Czech art scene. Inspired by mythology, rap music and speculative stories, her works call for social solidarity and equality. Marie was a finalist of the Jindřich Chalupecký Award in 2019. 

CZ/ Marie Lukáčová je multimediální umělkyní žijící v Praze. Pracuje převážně s videoinstalacemi a kresbou, ve kterých se věnuje politickému aktivismu a feminismu. Je jednou ze zakladatelek kolektivu Čtvrtá vlna, který upozorňoval na téma sexismu na univerzitách. Inspiruje se v mytologii, rapové hudbě i spekulativních příbězích. Marie je finalistkou Ceny Jindřicha Chalpuckého 2019.


photo: Shotby.us