About                      

ENG/ Olga Krykun (1994, Odesa, Ukraine) received her bachelor's degree from the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague (Studio of Supermedia) and pursued her master's degree in the Studio of Painting, which she received in 2021. Her thesis was nominated for the StartPoint Prize. During her studies she completed international internships at T.E.I. in Athens, The Department of Photography and Audiovisual Arts, Konstfack – University of Arts, Crafts and Design in Stockholm and National Taiwan University of Arts. In 2022 she became a holder of Jindřich Chalupecký Award. Olga Krykun uses diverse types of media in her art work, including mainly video, objects and painting, which she subsequently assembles to create complex installations. By combining elements of fictional narratives with references to real cultural and socially relevant symbols, she invents a self-contradicting mythology of our day-and-age. Her practice is strongly rooted in intuition, emotion and personal experience, the elements of which are approached with a distinct visual style and specific aesthetic, making her works reminiscent of surreal visions or a kind of dreamlike trance, resulting in a highly suggestive viewer experience.

 
CZ/ Olga Krykun (1994, Oděsa, Ukrajina) získala bakalářský titul na UMPRUM v ateliéru supermédií a pokračovala zde i v magisterském studiu v ateliéru malby (Jiří Černický, Michal Novotný) , které dokončila v roce 2021. Její diplomová práce byla nominována v rámci StartPoint Prize. Během studia absolvovala mezinárodní stáže na T.E.I. v Athénách, The Department of Photography and Audiovisual Arts, na Konstfack – University of Arts, Crafts and Design ve Stockholmu a na National Taiwan University of Arts. V roce 2022 se stala laureátkou Ceny Jindřicha Chalupeckého. Mezi médii, v nichž Olga Krykun tvoří, převažuje malba, video a objekt ze kterých autorka následně vytváří komplexní instalace. Kombinací prvků fiktivního vyprávění s odkazy na reálné kulturně a společensky používané symboly vytváří rozporuplnou mytologii současné doby. Její praxe je silně založena na prvcích intuice, emocí a osobní zkušenosti, které jsou zpracované s výraznou vizuální stylizací a specifickou estetikou, díky čemuž její díla připomínají surreálné vize či jakýsi snový trans, jehož výsledkem je velice sugestivní divácký zážitek.


photos by Iryna Drahun, Jan Kolský