About                      Ondřej Petrlík žije a tvoří v Praze a Pardubicích (Česká republika). Absolvoval ateliér Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy (Akademie výtvarných umění, Praha). Z mezinárodních studií je důležité zmínit stáž u Hanse Petera Adamskiho (Hochschule für Bildende Künste, Drážďany).

V Petrlíkových rozměrných plátnech a keramice nacházíme bujné inspirace živoucí přírodou, zároveň však jeho obrazy vypráví příběh okázalého vnitřního světa životní zkušenosti a fantaskní až surrealistické abstrakce. Jeho dílo na první dojem působí hravě až dětsky naivním dojmem pro svou čistotu vzezření, avšak jakmile jednou vstoupíme, vydáme se do skrytých sfér plných poztrácených symbolů a vzpomínek. Postupně se nám vyjeví celá škála vodítek a klíčů k pochopení jeho lyrické exprese jakožto pojmu jímž bychom velkoryse mohli vyjádřit citlivou poezie vyprávějící hloubku umělcova projevu. Jeho dílo nám následně propůjčí zcela nový vhled do mnohavrstvých krajin, v níž se nám jako z mlhy vyjeví svět kolem nás včetně bohatství vycházejícího z tradic a kultury jakožto dotek staletého českého dědictví. Práce Ondřeje Petrlíka je velmi dobře přijímána na české (Praha, Brno, Litomyšl), tak i mezinárodní scéně (Lipsko, Basilej).  

photo by: Shotby.us