About                      
Pablo Chiereghin: Riot Design

curated by: KuKu Collective
10.10. - 30.10.2019


ENG/ Riot Design presents violence as a style. According to Pablo Chiereghin, violence has an innate appeal and is used as a new aesthetic form. The act of destroying is an impression of radical actions, that are directed towards common objects which are then again reassembled. Shaping brutality to it’s form makes the violence a vital medium of transformation. Today, aggression is manifested as a form of luxury not affordable for everyone in a self liberating form. Violence demonstrates part of the story in the middle, before and after it becomes the cause and effect. 


CZ/ Riot Design představuje násilí jako styl. Násilí je podle Pabla Chiereghina vrozeně přitažlivé a ve svém projektu jej používá jako novodobou formu estetiky. Jeho proces ničení se dotýká historických a politických konotací spojených s tématy násilí, jako prostředky důležitými ke změně. Akt ničení, jako napodobování radikálních situací, je zaměřen na předměty, které se znovu sestavují v násilné formě, čímž činí z násilí nezbytný prostředek transformace. Agrese se v současné podobě projevuje také jako forma luxusu, který není pro každého dostupný v podobě vlastního uvolnění. Výstava demonstruje tu část příběhu uprostřed, před ním a poté se stává příčina a důsledek. 


photos by: Světlana Malinová
graphic design: Adam Soukup