About                      ENG/ The artistic collective originated in the sculpture studio at UMPRUM in Prague. StonyTellers respond to the functioning of artistic operations in times of climate change. In their performances, through the collective sharing of stories and food, they explore topics which are raised by the current state of the world. As artists, they are looking for new possible alternatives. 

CZ/ Umělecký kolektiv vznikl v ateliéru Sochy na pražské UMPRUM. StonyTellers reagují na fungování umělecké praxe v době klimatické krize. Skrze kolektivní sdílení příběhů a jídla prozkoumávají témata, která vyvstávají z podoby současného světa. Jako umělkyně hledají možné alternativy a podoby.


photo by: Zdena Sýkorová