About                      


Last Oblivion: The Aural Storm

curated by: Natálie Kubíková, Mia Milgrom
performers: Tina Damgaard, Elena Biner, Lenka Bondorová, Aron Lodi, Esther Babulik
soundscape: Offermose
visual effects: Martin Carlsson
15.9. - 28.10. 2022


ENG/ The Aural Storm was created as part of the Artist in Residence program at Garage Gallery during the summer of 2022.

Penumbra is a remote world of shadows, swallowing its inhabitants into a circular dream perpetuated by an uncontrollable force. Layer by layer it unfolds; its material memory of the last storm surfaces. Their ambivalence towards incoming disturbances is what brings us closer to understanding the inner working of this fictional society. Shaped by the continual threat of solar winds, they ritually await the complete disruption of magnetic fields. Wholly atemporal, the pendular movement becomes a calming reassurance of presence despite the looming decay. The Aural Storm is thematically permeated by different materials connected to corrosion, referring to the aesthetics of dystopia movies. Transformed, the space consumes the visitors, inviting them to share and change this incandescent world’s physical environment. Evoking “ambiguous utopias” (a term coined by American sci-fi author Ursula K. Le Guin), the exhibition explores the suffocating yet serene lives in which disaster and salvation are blurred into one. In the rooms of Penumbra, which are overgrown with rust, the inhabitant’s fey stories continually resist conformity.

Last Oblivion is an interdisciplinary duo formed by Elena Bine (CH) and Tina Damgaard (SE) currently based in Copenhagen. In their projects, they intertwine spatial installations with sound and performance. Spectators find themselves immersed in speculative narratives of the immediate future that build strangely familiar universes. Last Oblivion dives deep into matters of desire and social structures. Working closely with diverse materials, they expand these fictional spaces as if drawing new maps on top of old ones.


CZ/ Výstava The Aural Storm byla vytvořena v rámci letního rezidenčního programu Garage Gallery v roce 2022.

Penumbra je vzdálený svět stínů, pohlcující obyvatele do série snů, které se točí kolem neovladatelné síly. Vrstva po vrstvě se nám odhalují vzpomínky na poslední bouři. Kolektivní ambivalence vůči přicházejícím nepokojům nám pomáhá k porozumění vnitřního fungování této fiktivní společnosti. Pod neustálou hrozbou slunečních bouří, nezbývá než čekat na úplné narušení magnetických polí a následné odstřižení od okolních světů. Pomalé pohyby kyvadel jsou tichou známkou života, připomínajícímu se navzdory všudypřítomnému rozkladu.

Výstava The Aural Storm je protkaná množstvím materiálů, které připomínají korozi kovu, či byly rzí přímo obarveny, odkazující k prvkům filmové dystopické estetiky o vizích budoucnosti. Silnou materiální složku výstavy následně čteme ve zcela jinak rozčleněném prostoru galerie, kde příchozí postupně objevují jednotlivé části celku. Nezbývá tak jiná možnost, než se stát součástí nebo alespoň aktivním pozorovatelem. Připomínající “nejasné utopie” americké autorky sci-fi a fantasy Ursuly K. Le Guin, i tato výstava zkoumá dusivé a zároveň klidné životy, v nichž se pohroma a spása stávají jedním. Procházením v rezavých místnostech Penumbry se dostáváme hlouběji do příběhů, které vzdorují konformitě.

Last Oblivion je umělecké duo Eleny Biner (CH) a Tiny Damgaard (SE). Ve svých projektech pracují s formátem site-specific instalací, performance a zvuku. Diváci se ocitají ponořeni ve spekulativních příbezích bezprostřední budoucnosti, která se může zdát zvláštně povědomá. Skrze otázky o touze a lidských strukturách se dostávají do narativů, ve kterých rozšiřují fiktivní meziprostory a překreslují stávající mapy novými.


photos by: Shotby.us, Jakub Hájek
graphic design: Selmeci Kocka Jusko