About                      CZ/ Vladimír Skrepl (*1955) je jedním z nejvlivnějších malířů své generace. Jeho obrazy jsou charakteristické svým expresivním výrazem, gestičností a tělesností.

Po studiu dějin umění a etnografie na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, nastoupil v roce 1981 do Galerie hlavního města Prahy jako kurátor. Od roku 1994 vedl Ateliér malířství II na Akademii výtvarných umění v Praze.


photo by: Shotby.us